Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈspɑɪt/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

spite /ˈspɑɪt/

 1. Sự giận, sự không bằng lòng.
  to have a spite against someone — giận ai
 2. Sự thù oán; mối hận thù.
  to do something from (in, out of) pure spite — làm việc gì hoàn toàn vì thù hằn

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

spite ngoại động từ /ˈspɑɪt/

 1. Làm khó chịu, làm phiền, trêu tức.
  he did it to spite me — hắn làm như thế để trêu tức tôi

Thành ngữSửa đổi

 • to cut off one's nose to spite one's face: Xem Nose.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi