Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

spites

  1. Động từ spite chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi