Tiếng ViệtSửa đổi

Động từSửa đổi

sinh ra

  1. sáng tạo cái sống mới
  2. hiện ra ở trên thế giới

DịchSửa đổi

sinh ra cái sống

hiện ra ở trên thế giới