Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+58EB, 士
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58EB

[U+58EA]
CJK Unified Ideographs
[U+58EC]
Bút thuận
 

Từ nguyên sửa

Sự tiến hóa của chữ
Thương Tây Chu Chiến Quốc Thuyết văn giải tự (biên soạn vào thời Hán) Lục thư thông (biên soạn vào thời Minh)
Giáp cốt văn Kim văn Thẻ tre và lụa thời Sở Thẻ tre thời Tần Tiểu triện Sao chép văn tự cổ
           

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. Học giả.
  2. Binh sĩ.
  3. Quân sĩ trên bàn cờ tướng.

Dịch sửa

học giả
binh sĩ

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

, sỡi, sõi, sãi

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
siʔi˧˥ səʔəj˧˥ sɔʔɔj˧˥ saʔaj˧˥ʂi˧˩˨ ʂəːj˧˩˨ ʂɔj˧˩˨ ʂaːj˧˩˨ʂi˨˩˦ ʂəːj˨˩˦ ʂɔj˨˩˦ ʂaːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂḭ˩˧ ʂə̰ːj˩˧ ʂɔ̰j˩˧ ʂa̰ːj˩˧ʂi˧˩ ʂəːj˧˩ ʂɔj˧˩ ʂaːj˧˩ʂḭ˨˨ ʂə̰ːj˨˨ ʂɔ̰j˨˨ ʂa̰ːj˨˨