Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈri.ə.ˌlɑɪz]

Ngoại động từSửa đổi

realize ngoại động từ /ˈri.ə.ˌlɑɪz/

  1. Thực hiện, thực hành (kế hoạch hy vọng... ).
  2. Thấy , hiểu , nhận thức (việc gì... ).
  3. Tả đúng như thật; hình dung (việc gì... ) đúng như thật.
    these details help to realize the scene — những chi tiết ấy giúp cho việc mô tả cảnh đó đúng như thật
  4. Bán được, thu được.
    to realize high prices — bán được giá cao
    to realize a profit — thu được lãi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi