Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈpeɪst]

Danh từSửa đổi

paste /ˈpeɪst/

  1. Bột nhồi, bột nhâo; hồ bột (để dán).
  2. Kẹo mềm.
  3. Thuỷ tinh giả kim cương.
  4. (Từ lóng) đấm.

Ngoại động từSửa đổi

paste ngoại động từ /ˈpeɪst/

  1. Dán (bằng hồ).
    to paste up — niêm yết; dán lên
  2. (Từ lóng) Đấm, đánh.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi