Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲəj˧˧ɲəj˧˥ɲəj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲəj˧˥ɲəj˧˥˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

nhây

  1. Daikhó cắt.
    Cắt nhây mãi không đứt miếng thịt.

Dịch Sửa đổi

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi