Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋiə̤n˨˩ŋiəŋ˧˧ŋiəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋiən˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

nghiền

 1. Nói kẻ nghiện thuốc phiện.
  Cải tạo những kẻ nghiền.

Động từ

sửa

nghiền

 1. Tán nhỏ ra; Tán thành bột.
  Nghiền hạt tiêu.
 2. Đọc chăm chỉ, học , nghiên cứu .
  Nghiền văn chương.
  Nghiền lịch sử.
 3. Nói mắt nhắm hẳn.


Tham khảo

sửa