Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋiə̤n˨˩ŋiəŋ˧˧ŋiəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋiən˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nghiền

 1. Nói kẻ nghiện thuốc phiện.
  Cải tạo những kẻ nghiền.

Động từ sửa

nghiền

 1. Tán nhỏ ra; Tán thành bột.
  Nghiền hạt tiêu.
 2. Đọc chăm chỉ, học , nghiên cứu .
  Nghiền văn chương.
  Nghiền lịch sử.
 3. Nói mắt nhắm hẳn.


Tham khảo sửa