Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲəːj˧˧ɲəːj˧˥ɲəːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲəːj˧˥ɲəːj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhơi

  1. Nói trâu bò nhai lại.

Tham khảo sửa