Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲḛ˧˩˧ɲe˧˩˨ɲe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲe˧˩ɲḛʔ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhể

  1. Khêu ra bằng một mũi nhọn.
    Nhể gai.
    Nhể ốc.

Thán từ sửa

nhể

  1. (Địa phương) Xem nhỉ

Tham khảo sửa