Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nə̰ʔŋ˨˩nə̰ŋ˨˨nəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəŋ˨˨nə̰ŋ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

  1. Nậng con.

Dịch sửa

Tham khảo sửa