Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nəʔəŋ˧˥nəŋ˧˩˨nəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nə̰ŋ˩˧nəŋ˧˩nə̰ŋ˨˨

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nẫng

  1. Ăn cắp nhanh (thtục).
    Vừa quay đi đã có kẻ nẫng mất cái làn.

Tham khảo sửa