Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːw˧˧ zuŋ˧˧ɓaːw˧˥ juŋ˧˥ɓaːw˧˧ juŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːw˧˥ ɟuŋ˧˥ɓaːw˧˥˧ ɟuŋ˧˥˧

Tính từ sửa

bao dung

  1. Có độ lượng, rộng lượng với mọi người.
    Tấm lòng bao dung.

Tham khảo sửa