Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwet˧˥kwḛt˩˧wəːt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwet˩˩kwḛt˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

quết

  1. Giã cho nhỏ, mịn, quyện vào nhau.
    Quết giò.
  2. Phết vào cho dính trên bề mặt.
    Quết sơn lên vải để làm nền.

Tham khảo

sửa