Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwet˧˥kwḛt˩˧wəːt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwet˩˩kwḛt˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

quết

  1. Giã cho nhỏ, mịn, quyện vào nhau.
    Quết giò.
  2. Phết vào cho dính trên bề mặt.
    Quết sơn lên vải để làm nền.

Tham khảo sửa