Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

  Hoa Kỳ

Tính từ Sửa đổi

gay /ˈɡeɪ/

 1. Vui vẻ, vui tươi; hớn hở.
  the gay voices of yong children — tiếng nói vui tươi của trẻ nhỏ
 2. Tươi, rực rỡ, sặc sỡ (màu sắc, quần áo... ).
  gay colours — những màu sắc sặc sỡ
 3. (Nói trại) Truỵ lạc, phóng đâng, đĩ thoâ, lẳng lơ (đàn bà).
  to lead a gay life — sống cuộc đời phóng đãng
 4. (Như) Homosexual.
 5. (Từ lóng của giới trẻ) xem Lame.

Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣaj˧˧ɣaj˧˥ɣaj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣaj˧˥ɣaj˧˥˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ Sửa đổi

 1. Vặn cái vòng dây để néo bơi chèo vào cọc chèo. Vặn quai chèo chặt vào cọc chèo.

Tính từ Sửa đổi

 1. Đồng nghĩa với gay go
  1. Găng, căng thẳng
   Tình hình gay lắm.
  2. Rất khó khăn, khó giải quyết
   Vấn đề gay quá, cả buổi chiều thảo luận chưa xong.

Từ ghép Sửa đổi

 1. Gay go: căng thẳng, khó khăn

Tham khảo Sửa đổi