Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaːn˧˥ tɨ̤˨˩tʰa̰ːŋ˩˧˧˧tʰaːŋ˧˥˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːn˩˩˧˧tʰa̰ːn˩˧˧˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thán từ

  1. Từ dùng để chỉ các trạng thái cảm xúc như mừng rỡ, ngạc nhiên, thương tiếc.

Dịch sửa

Tham khảo sửa