Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈɡəʃ]

Danh từSửa đổi

gush /ˈɡəʃ/

 1. Sự phun ra, sự vọt ra.
 2. Sự bộc lộ tràn trề, sự thổ lộ tràn trề (tình cảm).
  a gush of anger — cơn giận đùng đùng

Động từSửa đổi

gush /ˈɡəʃ/

 1. Phun ra, vọt ra.
  oil gushes from a new well — dầu phun ra từ một giếng mới
  blood gushes from a wound — máu vọt ra từ một vết thương
 2. Nói một thôi một hồi, phun ra một tràng.
 3. Bộc lộ tràn trề, thổ lộ tràn trề (tình cảm... ).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi