Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓə̰ʔwk˨˩ lo̰ʔ˨˩ɓə̰wk˨˨ lo̰˨˨ɓəwk˨˩˨ lo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓəwk˨˨ lo˨˨ɓə̰wk˨˨ lo̰˨˨

Động từ Sửa đổi

bộc lộ

 1. Để lộ ra.
  Mâu thuẫn đã tự bộc lộ.
  Bộc lộ một số nhược điểm.
  Bộc lộ tình cảm.
 2. (Chm.) . Làm cho lộ , hiện ra.
  Bộc lộ vết thương.
 3. Nói ra cho biết điều sâu kín riêng.
  Bộc lộ tâm sự.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi