Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaʔa˧˥jaː˧˩˨jaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟa̰ː˩˧ɟaː˧˩ɟa̰ː˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

  1. Làm cho mất hiệu quả, hết tác dụng.
    rượu.
    độc.

Tham khảo sửa

Tiếng Mường sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. (Sơn La) bà nội.
  2. (Mường Bi) mẹ kế.