Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+4E5F, 也
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E5F

[U+4E5E]
CJK Unified Ideographs
[U+4E60]
Bút thuận
 

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa
phồn.
giản. #

Phó từ

sửa

  1. Cũng, cũng vậy, cũng như thế.

Thán từ

sửa

  1. Từ cuối câu để chỉ sự khẳng định mạnh.

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

, rả, , dạ, giã

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaʔa˧˥ za̰ː˧˩˧ zaʔa˧˥ za̰ːʔ˨˩ zaʔa˧˥ʐaː˧˩˨ ʐaː˧˩˨ jaː˧˩˨ ja̰ː˨˨ jaː˧˩˨ɹaː˨˩˦ ɹaː˨˩˦ jaː˨˩˦ jaː˨˩˨ jaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹa̰ː˩˧ ɹaː˧˩ ɟa̰ː˩˧ ɟaː˨˨ ɟa̰ː˩˧ɹaː˧˩ ɹaː˧˩ ɟaː˧˩ ɟa̰ː˨˨ ɟaː˧˩ɹa̰ː˨˨ ɹa̰ːʔ˧˩ ɟa̰ː˨˨ ɟa̰ː˨˨ ɟa̰ː˨˨