Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Thư pháp
 

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Phó từSửa đổi

  1. Cũng, cũng vậy, cũng như thế.

Thán từSửa đổi

  1. Từ cuối câu để chỉ sự khẳng định mạnh.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

, rả, , dạ, giã

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaʔa˧˥ za̰ː˧˩˧ zaʔa˧˥ za̰ːʔ˨˩ zaʔa˧˥ʐaː˧˩˨ ʐaː˧˩˨ jaː˧˩˨ ja̰ː˨˨ jaː˧˩˨ɹaː˨˩˦ ɹaː˨˩˦ jaː˨˩˦ jaː˨˩˨ jaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹa̰ː˩˧ ɹaː˧˩ ɟa̰ː˩˧ ɟaː˨˨ ɟa̰ː˩˧ɹaː˧˩ ɹaː˧˩ ɟaː˧˩ ɟa̰ː˨˨ ɟaː˧˩ɹa̰ː˨˨ ɹa̰ːʔ˧˩ ɟa̰ː˨˨ ɟa̰ː˨˨ ɟa̰ː˨˨