Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

core (số nhiều cores) /ˈkɔr/

 1. Lõi, hạch (quả táo, quả lê... ).
 2. Điểm trung tâm, nòng cốt, hạt nhân.
  the core of a subject — điểm trung tâm của một vấn đề, điểm chính của một vấn đề
  the core of an organization — nòng cốt của một tổ chức
 3. Lõi dây thừng.
 4. (Kỹ thuật) Nòng, lõi, ruột.
 5. (Nghĩa bóng) Đáy lòng, thâm tâm, nơi thầm kín nhất.
  in my heart's core — tận đáy lòng tôi
  rotten to the core — thối nát đến tận xương tuỷ

Ngoại động từ sửa

core ngoại động từ /ˈkɔr/

 1. Lấy lõi ra, lấy nhân ra.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa