Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
na̤wŋ˨˩ kot˧˥nawŋ˧˧ ko̰k˩˧nawŋ˨˩ kok˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nawŋ˧˧ kot˩˩nawŋ˧˧ ko̰t˩˧

Từ tương tự sửa

Tiếng Seneca sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa