Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ːʔw˨˩ʨa̰ːw˨˨ʨaːw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨaːw˨˨ʨa̰ːw˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

chạo

  1. Món ăn làm bằng , thịt hay tôm chín tái trộn với thínhướp ổi.

Tham khảo sửa