Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kawk˧˥ka̰wk˩˧kawk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kawk˩˩ka̰wk˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

cóc

 1. Động vật thuộc loài ếch nháida , sống trên cạn, thường ở chỗ tối.
  Ăn cơm lừa thóc, ăn cóc bỏ gan. (tục ngữ)
  Con cóc nầm nép bờ ao lăm le lại muốn đớp sao trên trời. (ca dao)
 2. Không chút nào (thtục).
  Há non chi mà sợ cóc chi ai (Phan Vân ái
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của Phan Vân ái, thêm nó vào danh sách này.
  )
  Cấy thưa thừa thóc, cấy dày cóc được ăn. (tục ngữ)
 3. Chẳng có.
  Còng lưng, gục cổ, cóc ai thương (Tú Mỡ)

Dịch sửa

Tham khảo sửa