hóa học

(Đổi hướng từ Hóa học)

Tiếng Việt

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwaː˧˥ ha̰ʔwk˨˩hwa̰ː˩˧ ha̰wk˨˨hwaː˧˥ hawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwa˩˩ hawk˨˨hwa˩˩ ha̰wk˨˨hwa̰˩˧ ha̰wk˨˨

Từ nguyên

sửa

Phiên âm từ chữ Hán 化學 (, phiên âm là hóa, nghĩa là sự biến hóa của các chất, + , phiên âm là học, nghĩa là môn học)

Danh từ

sửa

hóa học, hoá học

  1. Bộ khoa học tự nhiên nghiên cứu về thành phần cấu tạo, tính chất, và sự biến đổi của các chất.
    Công nghệ kỹ thuật hóa học.
    Chương trình môn hóa học.

Từ dẫn xuất

sửa

Dịch

sửa

Tính từ

sửa

hóa học, hoá học

  1. (thuộc) Hóa học.

Từ dẫn xuất

sửa

Dịch

sửa