I’s

(Đổi hướng từ I's)

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

I’s số nhiều

  1. Dạng số nhiều của I.