Tiếng AnhSửa đổi

Phó từSửa đổi

aye

  1. Luôn luôn; trong mọi trường hợp.
    for aye — mãi mãi

Tham khảoSửa đổi