Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰ʔwŋ˨˩ viən˧˧ɗə̰wŋ˨˨ jiəŋ˧˥ɗəwŋ˨˩˨ jiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˨˨ viən˧˥ɗə̰wŋ˨˨ viən˧˥ɗə̰wŋ˨˨ viən˧˥˧

Động từ

sửa

động viên

 1. Chuyển lực lượng vũ trang sang trạng thái thời chiến.
  Ban hành lệnh động viên cục bộ.
 2. Huy động đến mức tối đa cho phép vào một công cuộc chung (thường là để phục vụ cho chiến tranh)
  Động viên sức người sức của cho tiền tuyến.
 3. Tác động đến tinh thần làm cho phấn khởi vươn lên tích cực hoạt động.
  Khen thưởng để động viên.
  Động viên nhau làm tròn nhiệm vụ.
  Các hình thức động viên.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa