Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɨən˧˧jɨəŋ˧˥jɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɨən˧˥vɨən˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

vươn

 1. Dãn thẳng gân cốt ra.
  Vươn vai.
  Vươn cổ lên mà cãi.
  Vươn tay với.
 2. Phát triển theo hướng nào đó dường như dài mãi ra.
  Ống khói vươn cao .
  Ngọn muống vươn mãi ra giữa ao.
 3. Cố đạt tới cái tốt đẹp hơn.
  Vươn lên hàng đầu.
  Vươn tới đỉnh cao.

Tham khảo sửa