Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

wheeze /ˈʍiz/

  1. (Y học) Sự thở khò khè.
  2. (Sân khấu) , (từ lóng) câu chuyện pha trò (đệm giữa các tiết mục).
  3. (Từ lóng) Khoé riêng, cách riêng; kế, mưu.

Nội động từSửa đổi

wheeze nội động từ /ˈʍiz/

  1. (Y học) Thở khò khè.
  2. Kêu vu vu, kêu vo vo.
    the organ is wheezing — chiếc đàn ống kêu vu vu

Ngoại động từSửa đổi

wheeze ngoại động từ /ˈʍiz/

  1. To wheeze out nói khò khè.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi