Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨək˧˥tʰɨə̰k˩˧tʰɨək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨək˩˩tʰɨə̰k˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thước

  1. Đồ dùng để đo độ dài hoặc để kẻ đường thẳng.
  2. Thước ta nói tắt.
  3. Từ có nghĩa là mét.
    Mua năm thước vải.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Mường sửa

Danh từ sửa

thước

  1. thước.