Tiếng Thác Bạt sửa

Danh từ sửa

(**tʰaʁ)

  1. đất.

Tham khảo sửa

  • Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "publication-place" is not used by this template..</ref>