Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sa̰ːʔm˨˩ʂa̰ːm˨˨ʂaːm˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːm˨˨ʂa̰ːm˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

sạm

  1. (Da) Đen lại vì nắng.
    Khuôn mặt sạm nắng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa