Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sam˧˥ʂa̰m˩˧ʂam˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂam˩˩ʂa̰m˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

sắm

  1. Mua để dùng trong một dịp nào.
    Sắm quần áo cưới.
    Sắm tết.

Tham khảo sửa