Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

tension /ˈtɛnt.ʃən/

 1. Sự căng.
 2. Trạng thái căng (của dây... ); (nghĩa bóng) tình hình căng thẳng, sự căng thẳng.
  to ease tension — giảm nhẹ sự căng thẳng
 3. (Vật lý) Sức ép, áp lực (của hơi... ).
 4. (Điện học) Điện áp.
 5. (Y học) Huyết áp.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
tension
/tɑ̃.sjɔ̃/
tensions
/tɑ̃.sjɔ̃/

tension gc /tɑ̃.sjɔ̃/

 1. Trạng thái căng, sự căng.
  La tension d’une corde — trạng thái căng của một sợi dây
  Tension de la paroi abdominale — sự căng thành bụng
 2. Sức căng.
  Tension superficielle — sức căng bề mặt
 3. (Cơ khí, cơ học) Lực hứng biến.
 4. Áp suất, áp lực.
  Vapeur à haute tension — hơi áp suất cao
  Tension artérielle — áp lực động mạch huyết áp
 5. (Y học) Chứng tăng huyết áp.
 6. (Điện học) Điện áp.
 7. Sự căng thẳng.
  Tension diplomatique — sự căng thẳng về ngoại giao
  Tension d’esprit — sự căng thẳng trí óc
 8. Sự hướng tới, sự nhắm tới.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi