Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɔj˧˥ ʨa̰ːʔŋ˨˩nɔ̰j˩˧ tʂa̰ːŋ˨˨nɔj˧˥ tʂaːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɔj˩˩ tʂaːŋ˨˨nɔj˩˩ tʂa̰ːŋ˨˨nɔ̰j˩˧ tʂa̰ːŋ˨˨

Từ tương tự sửa

Tiếng Seneca sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa