Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sa̰jŋ˧˩˧ʂan˧˩˨ʂan˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂajŋ˧˩ʂa̰ʔjŋ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

sảnh

  1. Nhà dùng làm trụ sở cho một cơ quan chính quyền (cũ).

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa