Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaːj˧˥ xəwŋ˧˧tʰa̰ːj˩˧ kʰəwŋ˧˥tʰaːj˧˥ kʰəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːj˩˩ xəwŋ˧˥tʰa̰ːj˩˧ xəwŋ˧˥˧

Tiếng Seneca sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa