Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲaːw˧˧ɲaːw˧˥ɲaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaːw˧˥ɲaːw˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nhao

  1. Xôn xao, ồn ào.
    Dư luận nhao lên.

Tham khảo sửa