Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwɛ̰w˧˩˧ŋwɛw˧˩˨ŋwɛw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwɛw˧˩ŋwɛ̰ʔw˧˩

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

nghoẻo

  1. Chết (thtục).
    Con chó đã ngoẽo rồi.

Tham khảo Sửa đổi