Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋew˧˧ŋew˧˥ŋew˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋew˧˥ŋew˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nghêu

  1. Xem Nghêu ngao

Tham khảo sửa