Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋeʔew˧˥ŋew˧˩˨ŋew˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋḛw˩˧ŋew˧˩ŋḛw˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

nghễu

  1. Nói khổ người rất caogầy.
    Mảnh khảnh cao nghễu.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi