Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋeʔew˧˥ŋew˧˩˨ŋew˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋḛw˩˧ŋew˧˩ŋḛw˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

nghễu

  1. Nói khổ người rất caogầy.
    Mảnh khảnh cao nghễu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa