Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲaːw˧˥ɲa̰ːw˩˧ɲaːw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaːw˩˩ɲa̰ːw˩˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

nháo

  1. Xao xác hết chỗ này đến chỗ khác.
    Tìm nháo cả lên.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi