Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
o̤n˨˩ a̤ːw˨˩˧˧ aːw˧˧˨˩ aːw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
on˧˧ aːw˧˧

Phó từ sửa

ồn ào

  1. Có nhiều tiếng người nói, to và xen lẫn lộn.
    Cãi nhau ồn ào.

Dịch sửa

Tham khảo sửa