Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwɛw˧˧ŋwɛw˧˥ŋwɛw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwɛw˧˥ŋwɛw˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Định nghĩa

sửa

ngoeo

  1. Tiếng mèo kêu.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa