Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwɛw˧˧ŋwɛw˧˥ŋwɛw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwɛw˧˥ŋwɛw˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

ngoeo

  1. Tiếng mèo kêu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa