Mở trình đơn chính

Mục lục

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈnæ.və.ˌɡeɪt]

Động từSửa đổi

navigate

  1. Lái (tàu, thuyền, máy bay...).
  2. Đi sông, đi biển, vượt biển, bay.
  3. Đem thông qua.
    to navigate a bill through Parliament — đem thông qua một dự luật ở quốc hội
  4. (Máy tính) Điều hướng.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi