Tiếng GaliciaSửa đổi

Động từSửa đổi

limpiar

  1. Lau chùi, rửa sạch, cạo sạch, đánh sạch, tẩy sạch, vét sạch, quét sạch.
  2. Dạng tương lai ở ngôi thứ nhất và thứ ba số ít của limpiar.
  3. Dạng nguyên mẫu chỉ ngôi ở ngôi thứ nhất và thứ ba của limpiar.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

limpiar

  1. Lau chùi, rửa sạch, cạo sạch, đánh sạch, tẩy sạch, vét sạch, quét sạch.
  2. Rửa.
  3. (Lâm nghiệp; nghĩa bóng) Sắp xếp cây cối trên mặt đất.
  4. (Thông tục) Cho phép người thiếu tiền tham gia một ván bài, cờ...

Chia động từSửa đổi

Đồng nghĩaSửa đổi

rửa
cho phép người thiếu tiên tham gia một ván bài

Từ dẫn xuấtSửa đổi