Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
law˧˧ ʨṳj˨˩law˧˥ ʨuj˧˧law˧˧ ʨuj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
law˧˥ ʨuj˧˧law˧˥˧ ʨuj˧˧

Động từ Sửa đổi

lau chùi

  1. Như lau
    Lau chùi bàn ghế.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi