Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
law˧˧ ʨṳj˨˩law˧˥ ʨuj˧˧law˧˧ ʨuj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
law˧˥ ʨuj˧˧law˧˥˧ ʨuj˧˧

Động từ

sửa

lau chùi

  1. Như lau
    Lau chùi bàn ghế.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa