Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwaːŋ˧˥kʰwa̰ːŋ˩˧kʰwaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwaŋ˩˩xwa̰ŋ˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

khoáng

  1. Yếu tố tạo thành các thứ đá.

Tham khảo sửa