Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwek˧˥hwḛt˩˧hwet˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwek˩˩hwḛk˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

huếch

  1. Nói miệng lỗ rộng quá.
    Cửa hang rộng huếch.

Tham khảo sửa